صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : برگزاري جلسه اجرايي همايش

خلاصه خبر :

 جلسه اجرايي همايش در تاريخ 29/7/97 برگزار شد

شرح خبر :

 در تاريخ جلسه اجرايي همايش  برگزار شد

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار