صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : تعداد مقاله هاي تاييد شده

خلاصه خبر :

 تعداد مقاله هاي رسيده و اعضاء  ثبت نامي در سايت.

شرح خبر :

        تعداد اعضاء و مقاله هاي رسيده

عنوان تعداد
    ثبت نامي هاي سايت        77 نفر 
مقاله هاي رسيده        54 مقاله

 

 

   

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

تاريخ خبر : 1397/08/21

ليست كلي اخبار