صفحه اصلي > کميته علمي

اسامي کميته علمي بر اساس حروف الفبا:

 

دکتر حسن ابولقاسمي 
      دکتر سيداحمدرئيس السادات   دکتر عسگر قرباني
دکتر مينو احمدي نژاد       دکتر روانبد   دکتر قنوات
 دکتر حسين اصفهاني
      دکتر ساسان ساکت   دکتر عبدالمجيد کج باف زاده
  دکتر عبدالرضا افراسيابي       دکتر سيستاني زاد   دکتر جلالي
  دکتر عزيز اقبالي       دکتر شادنوش    دکتر مهران کريمي
دکتر اشرف آل ياسين 
      دکتر بابک شريف کاشاني   دکتر کريم پور
 دکتر آزما       دکتر رمضانعلي شريفيان   دکتر بيژن کيخايي دهديزي
دکتر آرش القاسي       دکتر شياري   دکتر کچويي 
دکتر احمد زاده       دکتر صالح   دکتر گلپايگاني دکتر منيژه لک
دکتر مهرداد اقدسي       دکتر محسن جواد زاده   دکتر سعيد محمدي
 دکتر مهناز اميني       کوروش صادقي   دکتر برهان مرادويسي
دکتر زهرا بديعي       دکتر محمد نقي طهماسبي   دکتر جواد مرتضوي  
دکتر محمدرضا بردبار       دکتر طحامي   دکتر نرگس مير بهبهاني  
دکتر فلورا پيوندي       دکتر آزيتا طلاساز   دکتر موسويان  
دکتر غلامرضا توگه       دکتر بابک عبدالکريمي   دکتر بهادر مير رحيمي  
دکتر محسن جواد زاده       دکتر پيمان عشقي   دکتر مهشيد مهديزاده  
دکتر جلالي       دکتر عليرضا فارسي نژاد   دکتر محمد مظفر      
دکتر عليرضا جناب زاده       دکتر فتح پور   دکتر مجيد نادري
دکتر شکوفه حاج صادقي       دکتر فلاح زاده    دکتر امير عباس هدايتي اصل
دکتر صديقه حنطوش زاده       دکتر اردشير قوام زاده      
دکتر سروش راد       دکتر قدياني