صفحه اصلي > پيام رئيس کنگره

 

بنام خدا

با تخصصي شدن عرصه علوم و از جمله علوم پزشکي , عليرغم ژرف نگري بيشتر و روز افزون در هر رشته ,  روز به روز از احاطه کامل دانش پژوهان و فراگيران و کاربران علمي هر تخصص نسبت به ساير رشته ها و تخصص ها دور مي شويم. اين عدم جامع نگري به عنوان نقطه ضعفي که تدريجا مي تواند به يک تهديد در علوم پزشکي تبديل گردد , مدتهاست مورد توجه صاحبان فرآيند در عالم پزشکي قرار گرفته است. براي کسب  منافع و دستاورد هاي تخصصي و فوق تخصصي شدن رشته هاي مختلف پزشکي از يکسو و اجتناب ازديد لوله اي و  يک جانبه نگري و عدم احاطه به مباني رشته ها و تخصص هاي ديگر از سوي ديگر راهکار هاي مختلفي در علوم پزشکي پا به عرصه نهاده و مطرح گرديده اند , بطوريکه به اعتقاد اينجانب يکي از ملاک هاي توسعه يافتگي علمي جوامع بشري را در شاخص هاي رشد , راه اندازي وو بکار گيري اين راهکارها بايد جست. هر چند راه اندازي رشته هاي تخصصي جديد در مرز هاي دانش براي تسلط به مباني يک يا دو رشته علمي يکي از دستاوردهاي بشري در رفع اين معضل بوده است , ولي بدليل محدوديت تعداد و نفوذ اين رشته هاي جديد و نيز معدود بودن افراد علاقمند و مسلط در حوزه هاي مختلف جهت آموزش و پژوهش و فعاليت حرفه اي  در آنها , اين روش  به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نياز فوق الذکر باشد.

   يکي از موفق ترين  راهکارها ي رفع معضل  پاردوکس دوگانه " تخصصي شدن و جامع نگري علمي " در دوران معاصر راه اندازي و تشکيل انجمن هاي علمي چند تخصصي متشکل از خبرگان و متخصصين علاقمند رشته هاي گوناگون در موضوعات و محور هايي است که مورد علاقه و نياز همه اين رشته ها مي باشد. در اين زمينه انجمن بين المللي ترومبوز هموستاز يکي از موفق ترين نمونه هاي موجود در جهان پزشکي مي باشد.اين انجمن که در سال 1954 از گردهم آمدن تعداد اندکي از متخصصين و پژوهشگران در رشته هاي تخصصي مختلف تحت عنوان کميتهبين المللي ترومبوز و هموستازيک انستيتو قلب , ريه و خون آغاز شده بود در سال 1964 در انگلستان نهايتا به عنوان يک انجمن مستقل بين رشتهاي بين المللي پايه گذاري شد.از آن تاريخ تاکنون در بيش از94 کشور جهان حدود 4000 عضو دارد که در بسياري از اين کشورها انجمن هاي منطقه اي يا ملي مشابهي را نيز راه اندازي کرده اند. در ايران نيز در بهمن ماه سال 1394 متخصصين ايراني داخل و خارج از کشور و علاقمندان حوزه ترومبوز و هموستازدر رشته هاي باليني مختلف هماتولوژي , پاتولوژي , ريه ,جراحي و زنان و قلب و عروق و اعصاب  موفق به کسب مجوز رسمي و راه اندازي انجمن ترومبوز و هموستاز ايران گرديدند. از اولين روزهاي راه اندازي اين انجمن ,راهبرد اصلي آن فعاليت هاي علمي و بويژه گردهم آيي هاي چند رشته اي دراين حوزه بوده است.در اين زمينه اولين همايش انجمن در 28 مرداد 95 با همکاري همکاران متخصص قلب در زمينه درمان هاي ضد انعقادي در بيماري هاي قلب و عروق برگزار گرديد. متعاقب آن در سالهاي 95 و 96 مصادف با روز جهاني ترومبوز حدود 15 سمينار يک روزه در دانشگاه هاي مختلف کشور و با همکاري اساتيد رشته هاي تخصصي باليني علاقمند به ترومبوز و هموستاز برگزار گرديد .در همين راستا مهمترين همايش علمي انجمن که همراه با برگزاري مجمع عمومي مي باشد , کنگره ساليانه سراسري ترومبوز هموستاز ايران است که اولين دوره آن در مرداد ماه سال با محوريت هموفيلي در مرداد ماه 96 مصادف با هفته بزرگداشت هموفيلي برگزار گرديد.با ياري پروردگار يکتا امسال دومين کنگره سراسري انجمن در 12تا 14 دي ماه سالجاري برگزار خواهد شد. همزماني برگزاري مجمع عمومي و انتخابات دومين دوره  هيئت رييسه انجمن  اهميت اين دوره از کنگره را دوچندان نموده است.محورهاي کنگره تازه هاي علمي روز دنيا در تمامي موضوعات مرتبط با ترومبوز هموستازاز ديدگاه رشته هاي تخصصي باليني گوناگون و با بهره گيري از اساتيد بنام و مجرب دانشگاهي مي باشد.اميدوارم اين حرکت نوين چند رشته اي نويدي برارتقا و گسترش روز افزون دانش , نگرش و عملکرد مبتني بر شواهد نه تنها  در کليه سطوح علمي کشور بلکه در حوزه سلامت عمومي جامعه گردد.

در پايان لازم مي دانم ازخدمات صادقانه تمامي دست اندر کاران و اساتيد محترمي که ما را در اين کنش علمي کمک و پشتيباني کردند بويژه دبير محترم علمي همايش سرکار خانم دکتر فلورا پيوندي از اساتيد بين المللي و شناخته شده هماتولوژي انعقاد و عضو هيئت رييسه انجمن ترومبوز هموستاز بين المللي ونيز  انجمن ترومبوز هموستاز ايران , دبير محترم اجرايي کنگره جناب آقاي دکتر سعيد محمدي , رياست کميته داوران جناب آقاي دکتر مهران کريمي و نيز ساير اساتيد و اعضا هيئت رييسه انجمن و اعضا کميته علمي و اجرايي و حاميان مالي و معنوي انجمن  نهايت سپاس و قدر داني خود را بعمل آورم.

 

دکتر پيمان عشقي

رياست انجمن ترومبوز و هموستاز ايران ورياست کنگره