صفحه اصلي > درباره کنگره

 

همانطور که استحضار داريد حدود سه سال از تاسيس اولين انجمن علمي تخصصي متشکل از متخصصين کليه رشته‌هاي مختلف باليني حوزه لخته و انعقاد خون در ايران مي‌گذرد. اتفاق مبارکي که پس از حدود دو دهه تلاش اساتيد دانشگاهي و ساير پزشکان درمانگر جهت هم‌انديشي علمي منسجم چند رشته‌اي در اين حوزه با تشکيل اولين مجمع عمومي تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و با حضور دو تن از اعضاي برجسته انجمن بين‌المللي ترومبوز هموستاز در پايان سال 1394 به ثمر نشست. بياري پروردگار , اولين کنگره سراسري انجمن ترومبوز هموستاز ايران با حضور105 نفر از  پزشکان و67 نفر فيزيوتراپيست هاي خط اول درمان هموفيلي کشوراز 44 دانشگاه علوم پزشکي کشور و با همکاري نزديک و صميمانه  کانون هموفيلي ايران و مديريت بيماري هاي خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به مناسبت پنجاهمين سال تاسيس کانون هموفيلي در هفته ملي هموفيلي  و با محوريت موضوع هموفيلي در تاريخ 4 تا 6 مرداد ماه در سالن امام خميني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي برگزار گرديد. در اين کنگره علاوه بر 36 پوستر پذيرفته شده از 44 پوستر ارسالي , 28 سخنراني مروري جامع و 4 تحقيق برتر در سالن اصلي و 8 سخنراني اختصاصي براي فيزيوتراپيست ها در سالن دوم همزمان برگزار گرديد. ضمنا يک جلسه پرسش و پاسخ بيماران هموفيلي و تالاسمي در زمينه ريشه کني هپاتيت در حاشيه همايش برگزار شد. در پايان همايش به 4 سخنراني تحقيقاتي برتر و 3 پوستر نمونه به تشخيص هيئت داوران کميته اجرايي جوايزي اهدا شد. امروز انجمن هموستاز و ترمبوز ايران اين افتخار را دارد که دومين کنگره ساليانه ترومبوز هموستاز ايران با محوريت گسترده از اختالات انعقادي در فيلد هاي مختلف پزشکي تا پزشکي بازساختي در اختلات انعقادي را  برگزار نمايد.

کنگره دوم در تاريخ 12 الي 14 دي ما0 1397 برگزار خواهد شد که همزمان با برگزاري دو کارگاه جانبي  با عناوين پزشکي باز ساختي و پلاکت برگزار خواهد شد.همچنين مجمع عمومي ساليانه انجمن نيز در روز دوم کنگره برگزار مي شود.